Δ.Δ.Ε. Καβάλας – Αποστολή οδηγιών και προγράμματος Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων T.Ε.Φ.Α.Α, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Οδηγίες και Πρόγραμμα ΕΔΩ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ «ΑΝΘΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ»

Οδηγίες και Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας (αγωνίσματα) των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., με έδρα τη Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, για το έτος 2022

Οδηγίες και Πρόγραμμα ΕΔΩ

ΧΩΡΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΦΑΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ 2022

Ενημερωθείτε: Γνωστοποίηση δημοσίευσης συντελεστών βαρύτητας ΕΠΑ.Λ 2022

1. Φ.153.1/148498/Α5/18-11-2021 (ΦΕΚ 5400 Β’) Υ.Α

2. Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (ΦΕΚ 5399 Β ́) Υ.Α.