ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ_ΠΡΟΣ ΠΥΣΔΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΣΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ_ΜΟΝΙΜΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΕΚΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΛΟΓΩ COVID-19

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (Παρακολούθησης Σχολικής Επίδοσης Τέκνου)

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (για επιμορφωτικούς λόγους)

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (νοσήματος)

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΑΠΛΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΣΠΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1599

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ