Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ 2022

Ενημερωθείτε: Γνωστοποίηση δημοσίευσης συντελεστών βαρύτητας ΕΠΑ.Λ 2022

1. Φ.153.1/148498/Α5/18-11-2021 (ΦΕΚ 5400 Β’) Υ.Α

2. Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (ΦΕΚ 5399 Β ́) Υ.Α.