«Εξετάσεις μαθητών/-τριών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 151 του ν. 4610/ 2019 (Α ́ 70)»

Σχετ.:1) Η με αρ. πρωτ. Φ13α/61017/Δ4/22052020 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ.(ορθή επανάληψη).

2) Η με αρ. πρωτ. Φ13α/72054/Δ4/11062020εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.

   Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΔΩ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ ..ΔΕΙΤΕ..

Ως ώρα έναρξης εξέτασης ορίζεται η 08:30 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις  08.00 π.μ. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες, εκτός από το μάθημα ειδικότητας: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, για το οποίο η διάρκεια εξέτασης είναι τέσσερις (4) ώρες.