Οι τομείς και οι ειδικότητες του σχολείου μας είναι (ΦΕΚ 3201/2022, Τεύχ: B΄, 22-6-22):

 1. Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος  
  • (α) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
 2. Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
  • (α) Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
  • (β) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
 3. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 
  • (α) Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 4. Τομέας Μηχανολογίας 
  • (α) Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
  • (β) Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
  • (γ) Τεχνικός Οχημάτων
 5. Τομέας Πληροφορικής 
  • (α) Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
  • (β) Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
 6. Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας 
  • (α) Βοηθός Νοσηλευτή
  • (β) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
  • (γ) Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. χορηγείται απολυτήριο Λυκείου, ισότιμο του Γενικού Λυκείου και επαγγελματικό πτυχίο ειδικότητας επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (αντίστοιχο των Ευρωπαϊκών).

Επίσης στη Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ μπορούν να εγγράφονται και απόφοιτοι όλων των τύπων Λυκείων οι οποίοι μπορούν, αφού παρακολουθήσουν ΜΟΝΟ τα μαθήματα τομέα και ειδικότητας, να αποκτήσουν πτυχίο της  ειδικότητας που θα επιλέξουν και να δοκιμάσουν μια δεύτερη ευκαιρία για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις ειδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ..

Δυνατότητες μετά την αποφοίτηση από τα ΕΠΑ.Λ.: 

 • Απευθείας ένταξη στην αγορά εργασίας στην επαγγελματική ειδικότητα που έλαβε πτυχίο.
 • Συνέχιση των σπουδών σε αντίστοιχους τομείς στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Συνέχιση σπουδών στα ΙΕΚ.
 • Δυνατότητα εγγραφής των αποφοίτων στη Β΄ τάξη  του ΕΠΑ.Λ. σε άλλο τομέα σπουδών ή στη Γ΄ τάξη σε άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα, παρακολουθώντας μόνο τα τεχνολογικά μαθήματα για απόκτηση και δεύτερης ειδικότητας.
 • Με το νέο θεσμό του προαιρετικού «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας», οι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου και πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης αφενός προγράμματος εκπαίδευσης σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον υπό την εποπτεία του σχολείου (με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου μισθού και ασφάλιση) σε αντικείμενα αντίστοιχα της ειδικότητας του και αφετέρου συμπληρωματικού εργαστηριακού μαθήματος της ειδικότητάς του στο σχολείο.