ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19

Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθμ. 29/30-10-2020 ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19 Ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών: αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας του τμήματος ΓΜΟ-Τεχνικός Οχημάτων της σχολικής μονάδας του 4°u Εσπερινού ΕΠΑΛ ΔΕ Σερ ρών χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών, ήτοι από 30-10-2020 έως και 12-11-2020.

ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθμ. 10/2020 ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19 Ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών: την αναστολή λειτουργίας του τμήματος Β’ Ηλεκτρολόγων του 4ου Εσπερινού ΕΠΑΛ ΔΕ Σερρών λόγω κρούσματος νέου κορωνοϊού SARS-CoV-2 (COVID-19) για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών, ήτοι από 26-10-2020 έως και 08-11-2020.