Πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα για τους δημοσίους υπαλλήλους που καταθέτουν εναντίον συμφερόντων του δημοσίου

Η ένορκη κατάθεση υπέρ των αντιδίκων και εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου, σε δίκες με διάδικο το ελληνικό δημόσιο, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και ποινικό αδίκημα».
Τη Γνωμοδότηση αυτή εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, σχετικά με την εξέταση υπαλλήλων ως μαρτύρων σε δίκες με διάδικο το ελληνικό δημόσιο.
Ακολουθεί η Γνωμοδότηση