Απόφαση (ΦΕΚ): Τρόπος διεξαγωγής Ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στα ΑΕΙ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται ο   τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των εκπροσώπων των μελών ΔΕΠ στα συλλογικά όργανα των Τμημάτων και Σχολών και των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικών υπαλλήλων και φοιτητών, στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι., καθώς και στα συλλογικά όργανα των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ
Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει τα εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει, τον τρόπο διεξαγωγής, κατά τη…