Οι 14 θεματικές που θα ενταχθούν στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα από το Νηπιαγωγείο έως το Γυμνάσ

Δεκατέσσερις  θεματικές ενότητες θα ενταχθούν στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα από το Νηπιαγωγείο έως το Γυμνάσιο, από το νέο σχολικό έτος.
Ειδικότερα  πρόκειται για τις εξής θεματικές ενότητες:

Γνωρίζω το σώμα  μου -Σεξουαλική διαπαιδαγώγιση
Αλληλοσεβασμός-Διαφορετικότητα
Ψυχική και Συναισθηματική Υγεία-Πρόληψη
STEM/Εκπαιδευτική Ρομποτική
Επιχειρηματικότητα
Αγωγή Σταδιοδρομία
Γνωριμία με Επαγγέλματα
Φυσικές καταστροφές, Πολιτική Προστασία
Διατροφή -Αυτομέριμνα
Οδική Ασφάλεια
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Εθελοντιισμός-Διαμεσολάβηση
Οικολογία-Παγκόσμια και Τοπική Φυσική Κληρονομιά
Παγκόσμια και Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά