Ιntegrated master θα χορηγεί το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Παν. Δυτικής Μακεδονίας

Με απόφαση  που υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος προβλέπεται η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται   στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Για την σχετική απόφαση    διατυπώθηκε  θετική ομόφωνη  γνώμη    από την    Εθνική  Αρχή  Ανώτατης Εκπαίδευσης (πρώην ΑΔΙΠ).