Ενημέρωση υποψηφίων μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη διαδικασία Προφορικής Εξέτασης των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Σερρών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του (Ν. υπ’αριθμ.4547/12-06-2018), καλεί τους/τις μαθητές/τριες που θα συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020 ως υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, να παρακολουθήσουν την εξ ‘αποστάσεως ενημέρωση που διοργανώνει το Κ.Ε.Σ.Υ. Σερρών σε συνεργασία με το 4° ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 ώρα 12:00 μ.μ., με στόχο την παρουσίαση και αποσαφήνιση της διαδικασίας διεξαγωγής της προφορικής εξέτασης των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
Οι μαθητές/τριες καθώς επίσης και οι γονείς τους μπορούν να παρακολουθήσουν την ενημέρωση από το σύνδεσμο :
https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/cpramas