Εκλογές για την ανάδειξη του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου του 4ου εσπερινού ΕΠΑ.Λ Σερρών

Οι εκλογές για την ανάδειξη του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου του 4ου εσπερινού ΕΠΑ.Λ Σερρών θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη 20 Οκτωβρίου τις τρεις τελευταίες ώρες. Επισημαίνονται τα εξής :

Σύμφωνα με αυτό τον κανονισμό «Οι μαθητικές κοινότητες, είναι ένας παιδαγωγικός θεσμός που συνδέεται άρρηκτα με την εκπαιδευτική διαδικασία, είναι απαραίτητο να αποτελούν το χώρο για την ανάπτυξη της μαθητικής πρωτοβουλίας μέσα στο σχολείο, να αποτελούν κύτταρο δημοκρατικής ζωής, όπου με τον διάλογο και τη συμμετοχή, οι μαθητές με πνεύμα συνεργασίας, ασκούνται στη δημοκρατική διαδικασία και στη συμμετοχή τους στα κοινά, μελετώντας και προτείνοντας λύσεις για τα προβλήματα που τους αφορούν».  Επισημαίνεται ακόμη, πως «οι μαθητικές κοινότητες πρέπει να αποτελέσουν τη μαθητική έκφραση στα σχολικά θέματα και να πρωτοστατούν στην κατοχύρωση της συνεργασίας καθηγητών-γονέων-μαθητών για την ανάπτυξη του διαλόγου στη σχολική ζωή και την από κοινού αντιμετώπιση των θεμάτων που τις αφορούν» (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1986/82. Κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων. (Προσοχή !!    Σταυροί από 1 έως 7).