Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και η σημασία του

Του  Αντιπρύτανη του ΕΚΠΑ Δημήτρη Καραδήμα*
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο δεν είναι πλέον μια ιδέα ή ένα όραμα, αλλά αποτελεί έναν πολύ συγκεκριμένο ευρωπαϊκό θεσμό, ο οποίος αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές εξελίξεις και ουσιαστικές αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση της Ευρώπης.
Τα πρώτα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, δεκαεπτά (17) συνολικά στον αριθμό, άρχισαν να λειτουργούν επισήμως (είχε προηγηθεί ένα προπαρασκευαστικό στάδιο) τον Οκτώβριο του 2019.
Ένα χρόνο αργότερα ξεκίνησε η λειτουργία και άλλων είκοσι τεσσάρων (24), ώστε να γίνεται λόγος σήμερα για 41  Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια!

“Κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα που συμμετέχει στο νέο αυτό εγχείρημα εντάσσεται πλήρως σε ένα νέο διεθνές πλαίσιο λειτουργίας που απαντά στον παγκόσμιο ανταγωνισμό με τη…