Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής Αίτησης-Δήλωσης για τις Πανελλαδικές

Πανελλαδικές: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή αποφοίτων στις Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021. Μέχρι και την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021