Εκλογές: 5Μελές Μαθητικό Συμβούλιο, Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου, την 6η ώρα.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και κατά το φετινό Σχολικό Έτος 2021 -2022, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα για τον COVID-19, λαμβάνοντας υπόψη την Υπουργική απόφαση 23613/6/Γ2/4094/23-9-86 (ΦΕΚ 619 τ.Β΄/25-9-86) «Κανονισμός Λειτουργίας των Μαθητικών Κοινοτήτων», θα διεξαχθούν οι Εκλογές για τα 5Μελή Μαθητικά Συμβούλια του Σχολείου.
5Μελές Μαθητικό Συμβούλιο: Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου, την 6η ώρα (22:20 – 23:00) στην αίθουσα του κάθε Τμήματος. Παραλαβή πρακτικών και λοιπών εγγράφων για την διεξαγωγή των Εκλογών από το Γραφείο του Υποδιευθυντή.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής Αίτησης-Δήλωσης για τις Πανελλαδικές

Πανελλαδικές: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή αποφοίτων στις Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021. Μέχρι και την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

Πανελλαδικές: Από σήμερα οι αιτήσεις-δικαιολογητικά για συμμετοχή των αποφοίτων στις Εξετάσεις των ΕΠΑΛ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την ασφαλή προσέλευση μαθητών στο σχολείο για τις αιτήσεις-δικαιολογητικά για την συμμετοχή των αποφοίτων επικοινωνείτε με το σχολείο στο 2321050762. Οι ημέρες που θα γίνονται η αιτήσεις είναι: από σήμερα Δευτέρα 8 Μαρτίου έως και Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021.