Γ’ φάση υποβολής εκπρόθεσμων ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής

Γ’ φάση υποβολής εκπρόθεσμων ηλεκτρονικών αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής για ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023 από τη Δευτέρα 12-09-2022 και ώρα 08.00 έως και την Παρασκευή 16-09-2022 και ώρα 23.59.

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/