«Γραπτώς Εξεταζόμενα» μαθήματα στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων της Α’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ..

«Γραπτώς Εξεταζόμενα» μαθήματα
Τα «Γραπτώς εξεταζόμενα» μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’ τάξης των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.