Εκλογές για την ανάδειξη των Πενταμελών Συμβουλίων

Αύριο, 29/09/2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ την τρίτη διδακτική ώρα 8: 05΄-8¨45΄μ.μ. στην αίθουσα διδασκαλίας του κάθε τμήματος ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, θα γίνουν εκλογές για την ανάδειξη των Πενταμελών Συμβουλίων της Μαθητικής Κοινότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 10 και 14 του Κανονισμού Λειτουργίας Μαθητικών Κοινοτήτων (Απαρτία με τα 2/3 των μαθητών του Τμήματος). Στην αίθουσα θα παρευρίσκεται ο εκπαιδευτικός σύμφωνα με το Άρθρο 102 του Ν.4823. ‘Ορισμός υπευθύνων τμημάτων και μαθητικών κοινοτήτων’.