Εκλογές: 5Μελές Μαθητικό Συμβούλιο, Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου, την 6η ώρα.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και κατά το φετινό Σχολικό Έτος 2021 -2022, τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα για τον COVID-19, λαμβάνοντας υπόψη την Υπουργική απόφαση 23613/6/Γ2/4094/23-9-86 (ΦΕΚ 619 τ.Β΄/25-9-86) «Κανονισμός Λειτουργίας των Μαθητικών Κοινοτήτων», θα διεξαχθούν οι Εκλογές για τα 5Μελή Μαθητικά Συμβούλια του Σχολείου.
5Μελές Μαθητικό Συμβούλιο: Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου, την 6η ώρα (22:20 – 23:00) στην αίθουσα του κάθε Τμήματος. Παραλαβή πρακτικών και λοιπών εγγράφων για την διεξαγωγή των Εκλογών από το Γραφείο του Υποδιευθυντή.