Πανελλαδικές: Με την βεβαίωση αρνητικού self test στο χέρι η είσοδος των υποψηφίων στα Εξεταστικά Κέντρα

Οι  υποψήφιοι για τα ΑΕΙ που από τη Δευτέρα συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις,  κατά την είσοδό τους στο εξεταστικό κέντρο υποχρεούνται, εκτός του δελτίου εξεταζομένου, να επιδεικνύουν και το εκτυπωμένο ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή τη χειρόγραφη βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test).
Οι υποψήφιοι κατά την είσοδό τους στην αίθουσα εξέτασης τοποθετούν οι ίδιοι το εκτυπωμένο ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή τη χειρόγραφη βεβαίωση στην έδρα. Μετά την παράδοση του γραπτού τους, παραλαμβάνουν το ηλεκτρονικό αποδεικτικό ή τη χειρόγραφη βεβαίωση.
Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται από τους υποψηφίους κάθε ημέρα εξέτασης.
Υπεύθυνη για την τήρηση της παραπάνω διαδικασίας είναι η Επιτροπή του Εξεταστικού…