Μνημόνιο Συνεργασίας ΠΑΔΑ και Σχολής Ναυτικών Δοκίμων

Μνημόνιο Συνεργασίας του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (ΜΒΣΠ) της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με το Τμήμα Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), υπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής   Παναγιώτης Καλδής και ο Διοικητής της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων Αντιναύαρχος   Ιωάννης Καλογερόπουλος .
Ο Αντιναύαρχος   Ιωάννης Καλογερόπουλος καλωσορίζοντας τα στελέχη του ΠΑΔΑ στις εγκαταστάσεις της ΣΝΔ ευχαρίστησε για την υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή συνέργεια που αναμένεται να επιτευχθεί, ενώ ο Πρύτανης του ΠΑΔΑ   εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διμερή συνεργασία με ένα από τα διεθνώς καταξιωμένα ποιοτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας με έναρξη λειτουργίας το 1845.
Σκοπός του…