2 ΝΕΑ Δωρεάν Μοριοδοτούμενα Σεμινάρια Δήλωσε συμμετοχή!

Τα κέντρα δια βίου μάθησης Easy Education προσφέρουν 2 δωρεάν μοριοδοτούμενα σεμινάρια 70 ωρών έκαστο, δίνοντας τη δυνατότητα στο σύνολο της κοινωνίας να συμμετάσχει στη δια βίου μάθηση, αίροντας τόσο τα οικονομικά όσο και τα γεωγραφικά εμπόδια.
*Η παραπάνω παροχή αποδίδεται στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των κέντρων δια βίου μάθησης Easy Education.
Τα δωρεάν σεμινάρια προς επιλογή είναι:
♦Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων σε εργασία και εκπαίδευση
♦Διδακτική και Μεθοδολογία στην Εκπαίδευση
Μπορείτε να εγγραφείτε είτε στον κύκλο Ιουλίου είτε στον κύκλο Σεπτεμβρίου.
Μπορείτε να δείτε την έναρξη και λήξη τους παρακάτω:
1. 01-20/07/2021
2. 06-26/09/2021
Εκπαιδευτικές Υποχρεώσεις:
Για την ολοκλήρωση των επιμορφώσεων απαιτείται η υλοποίηση ενός quiz και η…