Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για τη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ,ανώτατο όριο φοίτησης στα ΑΕΙ και την Ομάδα Προστασίας των Πανεπιστημίων

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο: “Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας, Αναβάθμιση του Ακαδημαϊκού Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις”.
1. Πατήστε εδώ για να δείτε   το Σχέδιο Νόμου
2. Πατήστε εδώ για να δείτε   την Αιτιολογική Έκθεση
3. Πατήστε εδώ για να δείτε  την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
1.    Αναφορικά με την εισαγωγή στα ΑΕΙ και τη φοίτηση σε αυτά, με το Νομοσχέδιο θεσπίζονται…