Εννέα συστάσεις για τη λειτουργία των Γυμνασίων και Λυκείων από τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου

Οι εννέα συστάσεις, με έμφαση στον εξαερισμό των εσωτερικών χώρων τους κατά τη χειμερινή περίοδο με απώτερο σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του ιού SARS CoV-2, που ισχύουν για τα Δημοτικά Σχολεία θα ισχύσουν και για τα Γυμνάσια και Λύκεια, ανακοινώθηκε στη σημερινή τακτική ενημέρωση του   υπουργείου Υγείας.
Ειδικότερα,   με σκοπό την αποφυγή διασποράς του ιού SARS-CoV-2 θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για τον συχνό και συστηματικό αερισμό των αιθουσών διδασκαλίας, ως ακολούθως:
1. Οι αίθουσες θα πρέπει να αερίζονται πλήρως για τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη της λειτουργίας τους.
2. Τα παράθυρα θα πρέπει να παραμένουν πλήρως ανοικτά για τουλάχιστον 15 λεπτά κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και των σχολικών γευμάτων καθώς και μετά…