ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2021

Λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, φέτος διαφοροποιείται η υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης (Α-Δ) και η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά, εξ αποστάσεως και με απλά βήματα. Η Αίτηση– Δήλωση αποστέλλεται με mail από τους μαθητές στο Λύκειό τους και καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στα Λύκεια.

Αίτηση -Δήλωση για πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ 2021 – ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΑΛ 2021 ΑΔΑ_918Ω46ΜΤΛΗ-ΛΧΞ.pdf

ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ.doc

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 μαθητων Ημερ ΕΠΑΛ 2021.doc

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 μαθητων Εσπερ ΕΠΑΛ 2021.docx

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΩΝ για Μαθητές ΕΠΑΛ 2021.docx

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Αιτησης-Δήλωσης μαθητή Ημερ ΕΠΑΛ 2021.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 Αίτησης-Δήλωσης μαθητη Εσπ ΕΠΑΛ 2021.doc