ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19

Α Π Ο Φ Α Σ Η αριθμ. 29/30-10-2020
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ COVID-19
Ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών: αποφασίζει

την αναστολή λειτουργίας του τμήματος ΓΜΟ-Τεχνικός Οχημάτων της σχολικής μονάδας του 4°u Εσπερινού ΕΠΑΛ ΔΕ Σερ ρών χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών, ήτοι από 30-10-2020 έως και 12-11-2020.